Założenie repozytorium na github.com

Pojęcia do zrozumienia

Zdalne Repozytorium – RemoteRepo 
Lokalne Repozytorium – LocalRepo 
Obszar roboczy – Workspace 
Log – Log 

Polecenia do zrozumienia

Wyślij do zdalnego Repozytorium – Push 
Pobranie ze zdalnego Repozytorium – Pull 
Wyślij do lokalnego Repozytorium – Commit 
Zklonuj Repozytorium – Clone 

Git/Przypadki

Przykład założenie repozytorium na GitHub

  1. Zakładamy konto https://github.com/join?source=header-home ( jeżeli mamy kont to ten krok pomijamy)
  2. Zakładamy repozytorium https://github.com/new np.
    wlog_wraz_pl z domyślnymi cechami:

Public

Podłączenie do Repozytorium z Android Studio 

Po utworzeniu repozytorium przechodzę do Android Studio w utworzonym projekcie otwieram terminal

  1. W terminalu podaje polecenia

git init 

Po Git init na brązowo pojawią się pliki nie poddane do repozytorium lokalnego np. tak. 

Następnie albo poleceniem git add . lub  zaznaczając pliki i CRTL+ALT+ A dodać plik objęte przetwarzaniem żeby wyglądały np. tak 

Podać do jakiego repozytorium ( założonego w pkt. 2 ) podłączyć lokalne pliki git remote add origin https://github.com/AndrzejNiczyporuk/wlog_wraz_pl.git

Wysłać te plik jako „maser” gałąź do tego repozytorium  poprzez CTRL+K lub git push -u origin master

Otrzymanie komunikatu w konsoli oznacza poprawne przesłanie projektu na repozytorium