HTTP i integracja przez REST

Podstawy ruchu sieciowego 

W warstwie aplikacji, odbywa się komunikacja HTTP/HTTPS

Przykłady opisu co to jest protokół HTTP

REST API sposób komunikacji oparty na protokole HTTP

REST – Representational State Transfer  styl architektury oprogramowania opierający się o zbiór wcześniej określonych reguł opisujących jak definiowane są zasoby, a także umożliwiających dostęp do nich
API – Application Programming Interface zestaw reguł definiujący komunikację pomiędzy programami komputerowymi.

HTTP – Hypertext Transfer Protocol – protokół, z którego korzystasz codziennie (lub też jego wersji szyfrowanej – HTTPS) podczas przeglądania stron w sieci. Podczas tworzenia REST API do komunikacji z API wykorzystuje się metody HTTP, których łącznie jest 9. Niemniej jednak do zbudowania podstawowego API pozwalającego na odczyt, zapis, aktualizację i usuwanie danych wystarczą tylko 4 metody – GETPOSTPUT i DELETE

CURL narzędzie

Wykorzystujemy narzędzie Curl  do testowania REST API .  Curl na window do porabania 

Przykład testowana REST z curl
 https://the3dwebcoder.typepad.com/blog/2015/07/put-post-delete-and-curl-testing-the-firerating-rest-api.html

Przykłady kodu REST API 

https://www.rapidparser.com/doc/examples/rest

Przykłady pobrania danych z PrestaShop

 1. Możliwe dane do odczytania  dla zadanego klucza
 2. Odczytanie listy produktów 
 3. Oczytanie produktu o id 3 
  https://RJEEPD8NPUGNB23U1U1H25CUKXTZFVWV@sklep17.vraz.pl/api/products/33
 4. Odczytanie schematu produktu https://RJEEPD8NPUGNB23U1U1H25CUKXTZFVWV@sklep17.vraz.pl/api/products?schema=blank na podstawie tego schematu utworzenie pliku new_product17.xml
 5. W celu wykonania np. usunięcia lub dodania produktu trzeba skorzystać z CURL i wydołać z listy poleceń do: 
  • dodanie produktu zdefinowanego w pliku new_product.xml
   curl –insecure -i -X POST -d „@new_product17.xml
   https://RJEEPD8NPUGNB23U1U1H25CUKXTZFVWV@sklep17.vraz.pl/api/products
  • usunięcia  produktu o numerze 10
   curl –insecure -i -X DELETE https://RJEEPD8NPUGNB23U1U1H25CUKXTZFVWV@sklep17.vraz.pl/api/products/10